Ülkemizde yapılan ulusal mevzuat düzenlemeleri sonucunda işletmelerin Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Muafiyet Belgesi alma yükümlülükleri şu şekildedir:

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti alma zorunluluğu bulunmayan işletmelerin kurumumuza başvurarak  TMFB Muafiyet Belgesi alabilirler.

“TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI KURULUŞLARININ YETKİLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNERGE nin

  1. maddesi ve 7. fıkrasına göre (7) İşletmeler, TMFB kapsamında yapılması gereken iş ve işlemlerinin TMFB ve/veya TMGD muafiyeti içermesi durumunda, faaliyette bulunduğu bölge müdürlüğünün yetki alanındaki her hangi bir TMGDK’dan yılda bir muafiyet durumunu belirten rapor almak zorundadır.” Bu belgeyi de TMGD Kuruluşlarının vermeye yetkili olduğu açıkça belirtilmektedir. Çağdaş TMGD

 

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti alma zorunluluğu bulunmayan işletmelerin 01/01/2018 tarihine kadar herhangi bir işlem yapması gerekmiyordu. Ancak, 18/07/2017 Tarihli ve 58352 Sayılı Olur ile Yürürlüğe Giren Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge’de Madde 12 – 7’de bu zorunluluk dışında kalan işletmelerin zorunluluk dışında kaldıklarını ispatlayacak bir Muafiyet Belgesi almaları gerektiği ve bu belgeyi de TMGD Kuruluşlarının vermeye yetkili olduğu açıkça belirtilmektedir.

Muafiyet Belgesi İçin Yapılacak İşlemler

İşletme Analizi, Tehlikeli Madde Listesi Çıkarılması, Kategori 0 (miktar muafiyeti bulunmayan maddelerin olmadığında emin olunması) maddelerin belirlenmesi, tehlikeli madde miktarlarının bir takvim yılı içinde belirlenmesi, sonuca göre muafiyet belgesi raporu hazırlanması yada işletmeye bilgi verilmesidir.

Bu uygulama, TMGD Kuruluşlarının aktif olarak faaliyete başladığı 01/01/2018 tarihi itibariyle başlamış bulunmaktadır. Bu muafiyet belgesinin düzenlenmesi için yine ilgili işletme tam anlamıyla incelenmeli ve rapor bu bilgiler ışığında hazırlanarak işletme tarafından bağlı bulunulan Ulaştırma Bölge Müdürlüğü’ne gönderilmelidir.

 

Akaryakıt istasyonları ile ilgili muafiyet ise yukarıda bahsi geçen yönergenin yayımlanmasından çok sonra, 2017 yılı sonuna doğru ortaya çıkan ve aslında tüm akaryakıt istasyonları kapsama girmesi gerekirken, bazı özellikleri taşıyan istasyonları muaf tutmak için hazırlanan bir başka muafiyet türüdür.

 

Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde elli tonun üstünde tehlikeli maddeleri gönderen, yükleyen, boşaltan, alan, dolduran işletmeler ile miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma katagorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet almaları zorunludur.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı hizmeti almak zorunda olan işletmeler; bünyelerinde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD)  bulundurabilirler veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Kurumu (TMGDK’dan) bu hizmeti alabilirler.

Ulaştırma Bakanlığınca yetkilendirilmiş kuruluş olan ÇAĞDAŞ Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu işletmeniz için gerekli olan Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) ve Muafiyeti Belgesi, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kurumu (TMGDK) hizmetleri uzman kadrosu ile sağlamaktadır.