TMGD Nedir?

Tehlikeli madde iştigali sırasında, tehlikeli maddeleri gönderen, yükleyen, taşıyan, alan , boşaltan, paketleyen, dolduran işletmeler bu iştigalleri sırasında yapılan işlemlerin Avrupa Anlaşmasına (ADR ) uygun yapılmasını sağlamak zorundadır. Tüm bu işlem basamaklarının güvenli bir şekilde devam edebilmesi için; bir danışmanın bu işlemleri denetliyor olması gerekmektedir. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları tüm süreci titiz bir şekilde incelemektedir. İlgili yasa ve düzenlemeler gereği tüm tehlikeli madde taşımacılığı basamaklarının bir bilirkişi tarafından denetleniyor olması gerekmektedir. Genel olarak temel madde taşımacılığı denetleyicileri; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yetkilendirilmiş kişiler olması gerekmektedir. Ayrıca bu kişiler özel eğitimlerden geçmektedir. Ayrıca bu denetlemeyi yürüten kişilerin mutlaka TMGD sınavlarında da başarılı olması gerekmektedir. Böylece tüm denetleyiciler üstün bilgi birikimine sahip olmaktadır.

 

TMGD Ne İş Yapar?

Tehlikeli madde faaliyet zinciri içinde, tehlikeli maddeleri gönderen, yükleyen, taşıyan, alan, boşaltan, paketleyen, dolduran işletmeler bu iştigalleri sırasında yapılan işlemlerin Avrupa Anlaşmasına(ADR) uygun yapılmasını sağlamak zorundadır. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve kayıtların tutulması gerekmektedir. Bu konuda ise karşımıza hizmet alımının yada istihdamının zorunlu olduğu; Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları çıkmaktadır.

Biz Çağdaş Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu olarak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluşuz. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşları sadece Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlığı tarafından bu yetkiyi alabilirler. Sanılanın aksine İş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren kuruluşlar, toplum sağlığı hizmeti veren kuruluşlar, çevre danışmanlık firmaları, idarece yetkilendirilmiş eğitim kuruluşları, şahıs şirketleri, özel güvenlik kuruluşları, temizlik firmaları, dernekler, federasyonlar, konfederasyonlar, birlikler, vakıflar, meslek odaları, sanayi odaları, ticaret odaları ile sanayi ve ticaret odaları veya bu kuruluşların ortak olduğu kuruluşlar TMGDK olarak yetkilendirilemezler.  Bu kuruluşlar TMGD hizmeti veremezler. Bir firmanın yetkili bir kuruluş olup olmadığını kontrol etmek için www.turkiye.gov.tr web sitesinden T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı başlığı altında; Firma İşlemleri; Firma Sorgulama kısmına gelinerek belge türü sekmesinde TMGDK seçilip sorgulanabilir. Bunun yanında www.tmkt.gov.tr adresinden yetkilendirilmiş kuruluşlar listesine bakabilirler.

Şirketlerin yanılgıya düştüğü bir başka konu ise tehlikeli madde taşımacılığı yapmadığı sürece bu kapsama girmeyeceğini düşünmesidir. Hâlbuki daha önce tanımda da belirtildiği gibi, şirketler; ambalajlanması, yüklenmesi, doldurulması, boşaltılması gibi işlemlerin herhangi bir aşamasında bulunuyorsa bu kapsama girebilmektedirler.

Bu sektörle ilgili genel bilgilerin yanı sıra, tehlikeli maddeler nelerdir, hangi maddeler bu gruba girer sorusunun yanıtına gelecek olursak; Bu maddeler Patlayıcı Maddeler ve Nesneler, Gazlar, Alevlenir Sıvılar ve Katılar, Yükseltgen Maddeler, Organik Peroksitler, Zehirli Maddeler, Bulaşıcı Maddeler, Radyoaktif Malzemeler ve Aşındırıcı Maddeler gibi çeşitli alt başlıklar altında sınıflandırılmıştır. Firmalar bu gruplara girebileceğini düşündüğü maddelerle iştigal ediyorsa, en kısa sürede bizden veya bizim gibi Ulaştırma Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş diğer TMGD kuruluşlarından danışmanlık hizmeti almaları gereklidir. İşletmeler yapılacak incelemeler sonunda Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Muafiyeti, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Muafiyeti alabilmektedir. Bu durumda işletme ile ilgili muafiyet raporu hazırlanması gerekmektedir.

 

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HİZMETİ ZORUNLULUĞU HAKKINDA

2018 yılı itibarı ile pek çok firma TMGD hizmeti alıp almaması ile ilgili araştırma yapıyor fakat birden hayatlarına girdiğini düşündükleri bu kavramla ilgili ne yapması gerektiğini,  konunun önemini ve nasıl bir yol izleyeceğini tam olarak bilemiyor.

TMGD açılım olarak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı’nın karşılığıdır ve sanılanın aksine uzun zamandır hayatımızda olan bir kavramdır. ADR Avrupa Anlaşması Tehlikeli Maddelerin Karayollarında Taşınmasına dair Avrupa Anlaşmasıdır. Bu anlaşma Birleşmiş Milletler (UN) “Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından 1957 yılının 30 Eylülünde Cenevre’de  imzalanmış ve 1968  yılının 29 Ocak tarihinde yürürlüğe girmiştir. ADR Anlaşmasına Türkiye 22.03.2010 tarihinde taraf olmuştur fakat 01.01.2018 tarihi itibariyle tam anlamıyla uygulamaya geçmiş ve denetlemelerle birlikte cezai yaptırımlara başlamıştır.

 

TMGD Hizmeti Almanın Faydaları

Firmalar bu hizmeti alarak oluşabilecek kazalar için önlem almış olmanın yanı sıra, yapılmakta olan bakanlık denetimlerinin de rahatlıkla üstesinden gelmiş olacaklardır. Bakanlık, Avrupa Birliği ile uyumun bir an önce sağlanması için Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşları” tarafından alınacak hizmetlerin yerine getirilmemesi durumunda Tüm bu kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, İşletmelere kesilebilecek bazı cezalar belirlemiştir. Bu cezalar 61 TL den başlayıp, 89 bin TL’ye kadar çıkabilmektedir. 2018 yılı için Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurmama cezası 3584 TL, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almamanın cezası 1380 TL dir. Bizce, şirketler için ciddi sorun oluşturabilecek yaptırımlardan biri de, yük taşıyan araçlarınızın, ADR kurallarına uyumdaki eksiklikler nedeniyle taşıtın, güvenli bir alana park ettirilip ve taşımanın devamına izin verilmemesidir. Bu gibi hesaplanamayan durumlar şirketler için üretim ve itibar kaybı gibi büyük riskler taşımaktadır. Bu cezaların yanı sıra Bakanlık denetimlerinde ceza puanı alarak belli bir ceza puanına ulaşan işletmelerin Tehlikeli Maddelerle İştigalleri yasaklanır yani işlerini yapamaz duruma gelebilirler.

Son olarak, hangi sektörlerin bu kapsama girdiğiyle ilgili genel bir tablo çizmenin de faydalı olacağına inanıyoruz.

 

Hangi Sektörlerde TMGD Hizmeti Veriyoruz?

 • Kimya Sektörü
 • Boya Sektörü
 • Tekstil ve Deri Sektörü
 • Kozmetik Sektörü
 • Ambalaj ve Baskı Sektörü
 • İnşaat Sektörü
 • Doğal Taş ve Madencilik Sektörü
 • Enerji Sektörü
 • Gemi ve Denizcilik Sektörü
 • Lojistik ve Depolama Sektörü
 • Ziraat ve Tarım Sektörü
 • Akaryakıt ve Taşımacılık Sektörü
 • Ambalaj ve Baskı Sektörü
 • Perakende Sektörü
 • Patlayıcı Madde Sektörü
 • Hastaneler ve Sağlık Sektörü.