Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Muafiyeti  Raporu (TMGD Muafiyeti) Hizmeti;

İşletmelerden sıkça gelen bir soru Tehlikeli Madde Faaliyet Raporumuz geçmişten kalma ama şu anda Tehlikeli Maddeler ile iştigalimiz yok! Ne yapmamız gerekiyor?

İşletmelerin yapması gerekenleri aşağıdaki yazımızda bulabilirsiniz.

 

Tehlikeli madde taşıma zincirinde bulunan ve bir takvim yılı içinde net elli ton ve üstünde  bu maddelerle işlem yapan firmalar Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı hizmet almak yada istihdam etmek zorundadır. Bunun yanında ile miktarına bakılmaksızın Avrupa Anlaşmasında (Bölüm 1.1.3.6.3’te) yer alan tablodaki taşıma katagorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler tehlikeli madde güvenlik faaliyet belgesi almak zorundadır. Bir takvim yılı içinde net 50 ton işlem yapmayan ve Avrupa Anlaşmasında Bölüm 1.1.3.6.3’te bulunan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan maddelerle işlem yapmadıklarını TMGDK firmalarınca tespit ettirmiş ve belgelemiş işletmeler Tehlikeli Madde Faaliyet Belgeleri bulunsa dahi Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı hizmeti almak zorunda değildir. Çağdaş Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlık Kuruluşu olarak işletmenizin TMGD (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı) muafiyetinin olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Yetkilendirilmiş Çağdaş TMGDK olarak bir takvim yılı içinde işlem yaptığınız Tehlikeli Maddelerin listesini ve miktarını belirleyerek, elli tonun altında işlem yaptığınızın belirlenmesi durumunda Ulaştırma Bakanlığınca Yetkilendirilmiş Kuruluş Onaylı Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Muafiyeti Raporu düzenlenecektir.