Tehlikeli maddelerin, insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli bir şekilde kamuya açık karayoluyla taşınmasını sağlamak; bu faaliyetlerde yer alan gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, paketleyenlerin, taşımacıların sorumluluk, yükümlülüklerine ilişkin danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Karayolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığında (ADR), tehlikeli maddelerin gönderenleri ve bu maddelerin alıcıları, tehlikeli maddeleri dolduran, yükleyen, boşaltan ve paketleyen ve taşımacı taraflarına kaliteli ve güvenilir danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

Karayolu taşımacılığında Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (ADR TMGD)  konusunda ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçiniz.