HİMETLERİMİZ

– Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı      (1)

– Karayolu Taşımacılığında Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (ADR)  (2)

– Denizyolu ile Tehlikeli Madde Taşımacılığı (IMDG)  (3)

– Demiryolu ile Tehlikeli Madde Taşımacılığı (RID)  (4)

– Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Danışmanlığı  (5)

– Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Muafiyet Raporu  (6)

– Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Muafiyet Raporu  (7)

– Akaryakıt İstasyonları Muafiyet Raporu  (8)

– Yangın Eğitimleri ve Tatbikatları  (9)

 

(1)

TMGD Nedir?

Tehlikeli madde iştigali sırasında, tehlikeli maddeleri gönderen, yükleyen, taşıyan, alan , boşaltan, paketleyen, dolduran işletmeler bu iştigalleri sırasında yapılan işlemlerin Avrupa Anlaşmasına (ADR ) uygun yapılmasını sağlamak zorundadır. Tüm bu işlem basamaklarının güvenli bir şekilde devam edebilmesi için; bir danışmanın bu işlemleri denetliyor olması gerekmektedir. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları tüm süreci titiz bir şekilde incelemektedir. İlgili yasa ve düzenlemeler gereği tüm tehlikeli madde taşımacılığı basamaklarının bir bilirkişi tarafından denetleniyor olması gerekmektedir. Genel olarak temel madde taşımacılığı denetleyicileri; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yetkilendirilmiş kişiler olması gerekmektedir. Ayrıca bu kişiler özel eğitimlerden geçmektedir. Ayrıca bu denetlemeyi yürüten kişilerin mutlaka TMGD sınavlarında da başarılı olması gerekmektedir. Böylece tüm denetleyiciler üstün bilgi birikimine sahip olmaktadır.

 

TMGD Ne İş Yapar?

Tehlikeli madde faaliyet zinciri içinde, tehlikeli maddeleri gönderen, yükleyen, taşıyan, alan, boşaltan, paketleyen, dolduran işletmeler bu iştigalleri sırasında yapılan işlemlerin Avrupa Anlaşmasına(ADR) uygun yapılmasını sağlamak zorundadır. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve kayıtların tutulması gerekmektedir. Bu konuda ise karşımıza hizmet alımının yada istihdamının zorunlu olduğu; Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları çıkmaktadır.

Biz Çağdaş Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu olarak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluşuz. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşları sadece Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlığı tarafından bu yetkiyi alabilirler. Sanılanın aksine İş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren kuruluşlar, toplum sağlığı hizmeti veren kuruluşlar, çevre danışmanlık firmaları, idarece yetkilendirilmiş eğitim kuruluşları, şahıs şirketleri, özel güvenlik kuruluşları, temizlik firmaları, dernekler, federasyonlar, konfederasyonlar, birlikler, vakıflar, meslek odaları, sanayi odaları, ticaret odaları ile sanayi ve ticaret odaları veya bu kuruluşların ortak olduğu kuruluşlar TMGDK olarak yetkilendirilemezler.  Bu kuruluşlar TMGD hizmeti veremezler. Bir firmanın yetkili bir kuruluş olup olmadığını kontrol etmek için www.turkiye.gov.tr web sitesinden T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı başlığı altında; Firma İşlemleri; Firma Sorgulama kısmına gelinerek belge türü sekmesinde TMGDK seçilip sorgulanabilir. Bunun yanında www.tmkt.gov.tr adresinden yetkilendirilmiş kuruluşlar listesine bakabilirler.

Şirketlerin yanılgıya düştüğü bir başka konu ise tehlikeli madde taşımacılığı yapmadığı sürece bu kapsama girmeyeceğini düşünmesidir. Hâlbuki daha önce tanımda da belirtildiği gibi, şirketler; ambalajlanması, yüklenmesi, doldurulması, boşaltılması gibi işlemlerin herhangi bir aşamasında bulunuyorsa bu kapsama girebilmektedirler.

Bu sektörle ilgili genel bilgilerin yanı sıra, tehlikeli maddeler nelerdir, hangi maddeler bu gruba girer sorusunun yanıtına gelecek olursak; Bu maddeler Patlayıcı Maddeler ve Nesneler, Gazlar, Alevlenir Sıvılar ve Katılar, Yükseltgen Maddeler, Organik Peroksitler, Zehirli Maddeler, Bulaşıcı Maddeler, Radyoaktif Malzemeler ve Aşındırıcı Maddeler gibi çeşitli alt başlıklar altında sınıflandırılmıştır. Firmalar bu gruplara girebileceğini düşündüğü maddelerle iştigal ediyorsa, en kısa sürede bizden veya bizim gibi Ulaştırma Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş diğer TMGD kuruluşlarından danışmanlık hizmeti almaları gereklidir. İşletmeler yapılacak incelemeler sonunda Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Muafiyeti, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Muafiyeti alabilmektedir. Bu durumda işletme ile ilgili muafiyet raporu hazırlanması gerekmektedir.

 

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HİZMETİ ZORUNLULUĞU HAKKINDA

2018 yılı itibarı ile pek çok firma TMGD hizmeti alıp almaması ile ilgili araştırma yapıyor fakat birden hayatlarına girdiğini düşündükleri bu kavramla ilgili ne yapması gerektiğini,  konunun önemini ve nasıl bir yol izleyeceğini tam olarak bilemiyor.

TMGD açılım olarak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı’nın karşılığıdır ve sanılanın aksine uzun zamandır hayatımızda olan bir kavramdır. ADR Avrupa Anlaşması Tehlikeli Maddelerin Karayollarında Taşınmasına dair Avrupa Anlaşmasıdır. Bu anlaşma Birleşmiş Milletler (UN) “Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından 1957 yılının 30 Eylülünde Cenevre’de  imzalanmış ve 1968  yılının 29 Ocak tarihinde yürürlüğe girmiştir. ADR Anlaşmasına Türkiye 22.03.2010 tarihinde taraf olmuştur fakat 01.01.2018 tarihi itibariyle tam anlamıyla uygulamaya geçmiş ve denetlemelerle birlikte cezai yaptırımlara başlamıştır.

 

TMGD Hizmeti Almanın Faydaları

Firmalar bu hizmeti alarak oluşabilecek kazalar için önlem almış olmanın yanı sıra, yapılmakta olan bakanlık denetimlerinin de rahatlıkla üstesinden gelmiş olacaklardır. Bakanlık, Avrupa Birliği ile uyumun bir an önce sağlanması için Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşları” tarafından alınacak hizmetlerin yerine getirilmemesi durumunda Tüm bu kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, İşletmelere kesilebilecek bazı cezalar belirlemiştir. Bu cezalar 61 TL den başlayıp, 89 bin TL’ye kadar çıkabilmektedir. 2018 yılı için Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurmama cezası 3584 TL, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almamanın cezası 1380 TL dir. Bizce, şirketler için ciddi sorun oluşturabilecek yaptırımlardan biri de, yük taşıyan araçlarınızın, ADR kurallarına uyumdaki eksiklikler nedeniyle taşıtın, güvenli bir alana park ettirilip ve taşımanın devamına izin verilmemesidir. Bu gibi hesaplanamayan durumlar şirketler için üretim ve itibar kaybı gibi büyük riskler taşımaktadır. Bu cezaların yanı sıra Bakanlık denetimlerinde ceza puanı alarak belli bir ceza puanına ulaşan işletmelerin Tehlikeli Maddelerle İştigalleri yasaklanır yani işlerini yapamaz duruma gelebilirler.

Son olarak, hangi sektörlerin bu kapsama girdiğiyle ilgili genel bir tablo çizmenin de faydalı olacağına inanıyoruz.

 

Hangi Sektörlerde TMGD Hizmeti Veriyoruz?

 • Kimya Sektörü
 • Boya Sektörü
 • Tekstil ve Deri Sektörü
 • Kozmetik Sektörü
 • Ambalaj ve Baskı Sektörü
 • İnşaat Sektörü
 • Doğal Taş ve Madencilik Sektörü
 • Enerji Sektörü
 • Gemi ve Denizcilik Sektörü
 • Lojistik ve Depolama Sektörü
 • Ziraat ve Tarım Sektörü
 • Akaryakıt ve Taşımacılık Sektörü
 • Ambalaj ve Baskı Sektörü
 • Perakende Sektörü
 • Patlayıcı Madde Sektörü
 • Hastaneler ve Sağlık Sektörü.

 

 

(2)

 

KARAYOLU TAŞIMACILIĞINDA TEHLIKELI MADDE GÜVENLIK DANIŞMANLIĞI (ADR)

Tehlikeli maddelerin, insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli bir şekilde kamuya açık karayoluyla taşınmasını sağlamak; bu faaliyetlerde yer alan gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, paketleyenlerin, taşımacıların sorumluluk, yükümlülüklerine ilişkin danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Karayolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığında (ADR), tehlikeli maddelerin gönderenleri ve bu maddelerin alıcıları, tehlikeli maddeleri dolduran, yükleyen, boşaltan ve paketleyen ve taşımacı taraflarına kaliteli ve güvenilir danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

Karayolu taşımacılığında Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (ADR TMGD)  konusunda ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçiniz.

 

(3)

 

DENIZYOLU ILE TEHLIKELI MADDE TAŞIMACILIĞI(IMDG)

Deniz yoluyla yapılacak tehlikeli madde taşımacılığı (IMDG) faaliyetlerinin ekonomik, hızlı, güvenli, kaliteli, çevreye olumsuz etkisi en az ve diğer taşımacılık faaliyetleri ile uyumlu şekilde yapılmasını sağlamak için gerekli danışmanlık hizmetini sağlamaktayız.

Gemilerde ve deniz araçlarında yük olarak taşınan tehlikeli maddelerin; gemide veya kıyı tesisinde, yüklenmesi, istiflenmesi, elleçlenmesi, taşınması, taşıma biriminden ve gemiden boşaltılması, bildirimi, geçici depolanması, kontrol ve denetiminin yapılması hususlarında detaycı ve pratik çözümler üreterek kalite hizmet vermekteyiz.

Kıyı Tesislerinde Tehlikeli Madde Uygun Belgesi alınması ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (IMDG TMGD) çalıştırması gerekmektedir. Güvenilir danışmanlık hizmeti ve ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçiniz.

 

(4)

 

DEMIRYOLU TEHLIKELI MADDE TAŞIMACILIĞI(RID)

Tehlikeli maddelerin, insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve emniyetli bir şekilde demiryolu ile taşınmasını sağlamak ve bu faaliyetlerde yer alan tarafların hak, sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Ülkemizin sınırları içerisindeki ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde yabancı tren veya vagonlar dahil demiryolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığı (RID)kapsamında, tehlikeli maddeleri gönderenleri ve bu maddelerin alıcıları, paketleyenleri, dolduranları, boşaltanları, demiryolu alt yapı işletmecileri taraflarına kaliteli ve güvenilir danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

Demiryolu taşımacılığında Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (RID TMGD)  konusunda ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçiniz.

 

(5)

TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ NASIL ALINIR?

 

Ülkemizde birçok işletme için yeni yürürlüğe giren Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alma zorunluluğu ile ilgili Çağdaş TMGDK olarak aşağıda bilgilendirmemizi bulabilirsiniz.

 

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alma, yenileme veya faaliyet değişikliği hallerinde, işletmelerin aşağıdaki bilgi ve belgelerle ilgili Bölge Müdürlüğüne başvurmaları gerekir.

Başvuru için gerekli belgeler
a) Başvuru dilekçesi (EK -1),
b) İşletmenin unvanını, adresini, iştigalini, temsile yetkili kişilerini, sermayesini, kurucularını ve ortaklarını gösteren en son yayımlanmış olan Ticaret Sicil Gazetelerinin asıllarının www.ticaretsicil.gov.tr adresinden sorgulanarak doğrulanması, adı geçen gazetelerin www.ticaretsicil.gov.tr adresinde bulunmaması halinde ise, gazetelerin noter onayına gerek duyulmadan kopyalarının veya Ticaret Sicil Müdürlüklerinden alınmış işletmenin güncel durumu gösterir yazının ibrazı,
c) Bu Yönerge kapsamında olan bir işletmenin, Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmamış ve tescil edilmemiş merkezi ticari adreslerinin haricindeki şube, temsilcilik, bayi, fabrika, imalathane, irtibat bürosu, şantiye, maden ocağı veya atölye ve benzeri işletmelerin merkez ticari adresine ait Ticaret Sicil Gazetelerinin kabul edilmesi, bu bentte istenen Ticaret Sicil Gazeteleri için bu fıkranın (b) bendinde yer alan hükmün uygulanması,
ç) Kamu kurum ve kuruluşları, kuruluş mevzuatlarında kuruluşlarının Ticaret Sicil Gazetelerinde tescili ön görülmüş ise, kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili bu fıkranın (b) bendinde yer alan hükmün uygulanması, söz konusu kuruluşlarının kuruluş mevzuatlarında Ticaret Sicil Gazetesi ile ilgili her hangi bir hüküm yok ise, bu hususun başvuru dilekçesinde belirtilmesi,
d) Tüzel kişiliklerde; unvan, adres, kayıt tarihi, çalışma konusu ve sermayesinin yazılı olduğu Ticaret Odası Faaliyet Belgesi, gerçek kişilerde ise bağlı olduğu odadan alınan oda kayıt/faaliyet belgesi,
e) Bu Yönerge kapsamında olan işletmenin, Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmamış ve tescil edilmemiş merkezi ticari adreslerinin haricindeki şube, temsilcilik, bayi, fabrika, imalathane, irtibat bürosu, şantiye, maden ocağı veya atölye ve benzeri işletmeler için bu fıkranın (d) bendinde istenen belgeler yerine, söz konusu işletmelerin kayıtlı olduğu sendikalardan, odalardan alınmış kayıt veya faaliyet belgesi veya bahse konu işletmeler için her hangi bir kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış her hangi bir izin, ruhsat veya çalışanlar için düzenlenmiş Sosyal Güvenlik Kurumu Bildirimi belgesinin ibrazı,
f) Kamu kurum ve kuruluşları, kuruluş mevzuatlarında ticaret odasına kayıt ön görülmüş ise, bu fıkranın (d) bendinde belirtilen ilgili ticaret odasından alınmış Ticaret Odası Faaliyet Belgesinin aslının ibrazı, söz konusu kamu kurum ve kuruluşlarının kuruluş mevzuatlarında ticaret odalarına kayıt yapılmasına ilişkin her hangi bir hüküm yok ise, bu hususun başvuru dilekçesinde belirtilmesi,
g) İşletmeler tüzel kişilik şeklinde ise, bu işletmenin temsile ve ilzama yetkili kişisi olarak; işletmenin Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış temsile ve ilzama yetkili kişilerden birinin veya işletmenin başvuru dilekçesinde temsile ve ilzama yetkili kişisi olarak beyan edilen kişiye ait imza sirkülerinin aslının ibrazı, gerçek kişilerde ise imza beyannamesinin aslının ibrazı, işletmenin ortaklarının tamamının yabancı olması halinde, işletme adına başvuru yapan kişinin imza sirkülerinin aslının ibrazı,
ğ) Tüzel kişiliklerde temsile yetkili kişi/kişilerin, gerçek kişilerde ise ilgili kişinin adli sicil belgeleri,
(2) Aynı ticari unvan altında faaliyet gösteren işletmelere ait şube, temsilcilikler veya bayiler veya bu maddenin (e) bendinde sayılan diğer işletmeler, adreslerinin bulunduğu Bölge Müdürlüklerinden her bir işletme için ayrı ayrı Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almaları gerekir.
(3) Bu Yönerge kapsamında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alma talebinde bulunan ve “Adi Ortaklık” adı altında kurulup faaliyette bulunan işletmelerin, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen ve her bir ortağa ait bilgi ve belgelere ilave olarak, adi ortaklığa ortak olan gerçek veya tüzel kişilerin noter onaylı olarak “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ve Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin usul ve Esaslar Hakkında Yönerge” kapsamında yükümlülük ve sorumluluğunun müteselsil olarak ortaklar arasında paylaşımının bilgisinin yer aldığı adi ortaklık sözleşmesini ibrazı.
(4) Bölge Müdürlüklerimizce, Yönergenin bu maddesinin birinci fıkrasında istenilen diğer kamu kurum kuruluşları tarafından düzenlenen matbu belgeler veya basılı yayınlar www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden sorgulanarak doğrulanması kontrol edilir, söz konusu belgelerin sorgulanıp doğrulanması halinde ise matbu belgeler istenmez.

ÖNEMLİ NOT: Aşağıdaki kutucuklardan sadece Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanınızın sizin faaliyetinizin bulunduğunu belirttiği kutucuklarını işaretlemeniz gerekmektedir.

Başvurular bağlı olunan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine yapılacaktır.

Başvuru için 689 TL ücret alınır.

 

(6)

TMFB MUAFİYET RAPORU HİZMETİ

 

Ülkemizde yapılan ulusal mevzuat düzenlemeleri sonucunda işletmelerin Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Muafiyet Belgesi alma yükümlülükleri şu şekildedir:

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti alma zorunluluğu bulunmayan işletmelerin kurumumuza başvurarak  TMFB Muafiyet Belgesi alabilirler.

“TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI KURULUŞLARININ YETKİLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNERGE nin

 1. maddesi ve 7. fıkrasına göre (7) İşletmeler, TMFB kapsamında yapılması gereken iş ve işlemlerinin TMFB ve/veya TMGD muafiyeti içermesi durumunda, faaliyette bulunduğu bölge müdürlüğünün yetki alanındaki her hangi bir TMGDK’dan yılda bir muafiyet durumunu belirten rapor almak zorundadır.” Bu belgeyi de TMGD Kuruluşlarının vermeye yetkili olduğu açıkça belirtilmektedir. Çağdaş TMGD

 

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti alma zorunluluğu bulunmayan işletmelerin 01/01/2018 tarihine kadar herhangi bir işlem yapması gerekmiyordu. Ancak, 18/07/2017 Tarihli ve 58352 Sayılı Olur ile Yürürlüğe Giren Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge’de Madde 12 – 7’de bu zorunluluk dışında kalan işletmelerin zorunluluk dışında kaldıklarını ispatlayacak bir Muafiyet Belgesi almaları gerektiği ve bu belgeyi de TMGD Kuruluşlarının vermeye yetkili olduğu açıkça belirtilmektedir.

Muafiyet Belgesi İçin Yapılacak İşlemler

İşletme Analizi, Tehlikeli Madde Listesi Çıkarılması, Kategori 0 (miktar muafiyeti bulunmayan maddelerin olmadığında emin olunması) maddelerin belirlenmesi, tehlikeli madde miktarlarının bir takvim yılı içinde belirlenmesi, sonuca göre muafiyet belgesi raporu hazırlanması yada işletmeye bilgi verilmesidir.

Bu uygulama, TMGD Kuruluşlarının aktif olarak faaliyete başladığı 01/01/2018 tarihi itibariyle başlamış bulunmaktadır. Bu muafiyet belgesinin düzenlenmesi için yine ilgili işletme tam anlamıyla incelenmeli ve rapor bu bilgiler ışığında hazırlanarak işletme tarafından bağlı bulunulan Ulaştırma Bölge Müdürlüğü’ne gönderilmelidir.

 

Akaryakıt istasyonları ile ilgili muafiyet ise yukarıda bahsi geçen yönergenin yayımlanmasından çok sonra, 2017 yılı sonuna doğru ortaya çıkan ve aslında tüm akaryakıt istasyonları kapsama girmesi gerekirken, bazı özellikleri taşıyan istasyonları muaf tutmak için hazırlanan bir başka muafiyet türüdür.

 

Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde elli tonun üstünde tehlikeli maddeleri gönderen, yükleyen, boşaltan, alan, dolduran işletmeler ile miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma katagorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet almaları zorunludur.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı hizmeti almak zorunda olan işletmeler; bünyelerinde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD)  bulundurabilirler veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Kurumu (TMGDK’dan) bu hizmeti alabilirler.

Ulaştırma Bakanlığınca yetkilendirilmiş kuruluş olan ÇAĞDAŞ Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu işletmeniz için gerekli olan Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) ve Muafiyeti Belgesi, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kurumu (TMGDK) hizmetleri uzman kadrosu ile sağlamaktadır.

 

 

(7)

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI MUAFİYET BELGESİ

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Muafiyeti  Raporu (TMGD Muafiyeti) Hizmeti;

İşletmelerden sıkça gelen bir soru Tehlikeli Madde Faaliyet Raporumuz geçmişten kalma ama şu anda Tehlikeli Maddeler ile iştigalimiz yok! Ne yapmamız gerekiyor?

İşletmelerin yapması gerekenleri aşağıdaki yazımızda bulabilirsiniz.

 

Tehlikeli madde taşıma zincirinde bulunan ve bir takvim yılı içinde net elli ton ve üstünde  bu maddelerle işlem yapan firmalar Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı hizmet almak yada istihdam etmek zorundadır. Bunun yanında ile miktarına bakılmaksızın Avrupa Anlaşmasında (Bölüm 1.1.3.6.3’te) yer alan tablodaki taşıma katagorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler tehlikeli madde güvenlik faaliyet belgesi almak zorundadır. Bir takvim yılı içinde net 50 ton işlem yapmayan ve Avrupa Anlaşmasında Bölüm 1.1.3.6.3’te bulunan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan maddelerle işlem yapmadıklarını TMGDK firmalarınca tespit ettirmiş ve belgelemiş işletmeler Tehlikeli Madde Faaliyet Belgeleri bulunsa dahi Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı hizmeti almak zorunda değildir. Çağdaş Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlık Kuruluşu olarak işletmenizin TMGD (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı) muafiyetinin olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Yetkilendirilmiş Çağdaş TMGDK olarak bir takvim yılı içinde işlem yaptığınız Tehlikeli Maddelerin listesini ve miktarını belirleyerek, elli tonun altında işlem yaptığınızın belirlenmesi durumunda Ulaştırma Bakanlığınca Yetkilendirilmiş Kuruluş Onaylı Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Muafiyeti Raporu düzenlenecektir.

 

(8)

Akaryakıt İstasyonları TMGDK Muafiyet Belgesi

 

Akaryakıt TMFB MUafiyei için ; 01.01.2018 tarihi itibarı ile akaryakıt istasyonlarında zorunlu olan TMGD hizmetini almamanız gerektiğini düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz.

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Duyuru

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’na hitaplı 27/12/2017 tarihli ve E.102289 sayılı yazımız kapsamında bir kısım akaryakıt istasyonlarının, TMGD istihdam etme veya TMGD’den hizmet alma muafiyetlerinin olup olmadığının tespiti amacıyla, TMGDK’lar tarafından 2018 yılı için iki dönem halinde aşağıdaki tabloya göre TMGD muafiyet raporu düzenletmeleri ön görülmüş olup, akaryakıt istasyon sahipleri tarafından TMGDK’lara tarafında hazırlatılarak bir örneği Bakanlığımız Bölge Müdürlüklerine gönderilecek rapor örneği, ekteki şekilde olacağı hususu, ilgililere duyurulur.

MUAFİYET RAPORLAMA VE UYGULAMA TABLOSU

TMGDK MUAFİYET RAPORU DÜZENLEME TARİHİ MUAFİYET RAPORUNUN GEÇERLİLİK SÜRESİ
1.Dönem 01-31/01/2018 01/01/2018 – 30/06/2018
2.Dönem 01-31/07/2018 01/07/2018 – 31/12/2018

 

HABER KAYNAĞI: www.tmkt.gov.tr

 

(9)

 

YANGIN EĞITIMLERI VE TATBIKATLARI

Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza veya güvenliği etkileyecek bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum prosedürleri belirlemeli ve çalışanlara bunlarla ilgili tatbikatlar periyodik olarak yapılmalıdır. Bu tatbikatlar ile ilgili kayıtlar saklanmalıdır.

Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 20.06.2012 tarihinde yayınlanan 6331 No’ lu İş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında acil durumlarla mücadele edilebilmesi için işyerlerinin tehlike sınıfına, işletme büyüklüğüne ve yapılan işin niteliğine bakılmaksızın işyerlerinde; koruma, önleme, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularında uygun donanıma sahip ve bu konularda  yeterli sayıda kişi görevlendirilmesi gerekmektedir. Görevlendirilen kişilere gerekli eğitimler aldırılmalıdır.

İşyerlerindeki personellerin ve özellikle işyerlerindeki yangınla mücadele ekiplerinin, olası bir yangın tehlikesinde en az zararla atlatılmasını sağlanması için; yangının sebepleri, olası yangın durumunda yapılması gerekenler, yangın söndürme maddeleri, yangın söndürme yöntemleri, tahliye ve benzeri konularda düzenlenen eğitimlere yangın eğitimleri denir.

İşyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik madde 5’in d bendine göre;

d)Acil durumlarla mücadele için işyerinin ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir.

İşyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik madde 11’e göre;

İşveren; işyerlerinin tehlike sınıflarına göre çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;

 1. a) Arama, kurtarma ve tahliye,
 2. b) Yangınla mücadele,

Konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.

 

Yangın eğitimleri ve tatbikatlar için bizimle iletişime geçiniz.