Deniz yoluyla yapılacak tehlikeli madde taşımacılığı (IMDG) faaliyetlerinin ekonomik, hızlı, güvenli, kaliteli, çevreye olumsuz etkisi en az ve diğer taşımacılık faaliyetleri ile uyumlu şekilde yapılmasını sağlamak için gerekli danışmanlık hizmetini sağlamaktayız.

Gemilerde ve deniz araçlarında yük olarak taşınan tehlikeli maddelerin; gemide veya kıyı tesisinde, yüklenmesi, istiflenmesi, elleçlenmesi, taşınması, taşıma biriminden ve gemiden boşaltılması, bildirimi, geçici depolanması, kontrol ve denetiminin yapılması hususlarında detaycı ve pratik çözümler üreterek kalite hizmet vermekteyiz.

Kıyı Tesislerinde Tehlikeli Madde Uygun Belgesi alınması ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (IMDG TMGD) çalıştırması gerekmektedir. Güvenilir danışmanlık hizmeti ve ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçiniz.