Tehlikeli maddelerin, insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve emniyetli bir şekilde demiryolu ile taşınmasını sağlamak ve bu faaliyetlerde yer alan tarafların hak, sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için danışmanlık hizmeti vermekteyiz.        

Ülkemizin sınırları içerisindeki ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde yabancı tren veya vagonlar dahil demiryolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığı (RID)kapsamında, tehlikeli maddeleri gönderenleri ve bu maddelerin alıcıları, paketleyenleri, dolduranları, boşaltanları, demiryolu alt yapı işletmecileri taraflarına kaliteli ve güvenilir danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

Demiryolu taşımacılığında Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (RID TMGD)  konusunda ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçiniz.